Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Socijalna zaštita Jagodina          Gradski centar za socijalni rad Jagodina je ustanova socijalne zaštite koja vrši javna ovlašćenja u oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite. Osnovan je 06.02.1961. godine. GCSR Jagodina pokriva teritoriju od oko 470 kvadratnih kilometara sa oko 83.000 stanovnika. Nalazi se u blizini centra Grada Jagodina u okviru stambene zgrade na oko 500m2. Sastoji se od prijemnog odeljenja, odeljenja za obradu podataka, sale za sastanke, kancelarije direktora i kancelarija stručnih radnika (socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, andragoga pravnika..) kojih ima ukupno 22. Rad je organizovan putem aktivnosti stručnih radnika, administracije, tehničkog osoblja i računovodstva. Centar za socijalni rad se finansira iz budžeta Ministarstva, budžeta lokalne samouprave i od donacija.


 

ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICAMA U POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA U 2022. GODINI (i potrebna dokumentacija)

 

BILTEN GCSR JAGODINA

INFORMATOR O RADU GCSR JAGODINA

PRAVILNIК O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

 

 

NAJNOVIJE VESTI