Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Socijalna zaštita Jagodina          Gradski centar za socijalni rad Jagodina je ustanova socijalne zaštite koja vrši javna ovlašćenja u oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite. Osnovan je 06.02.1961. godine. GCSR Jagodina pokriva teritoriju od oko 470 kvadratnih kilometara sa oko 83.000 stanovnika. Nalazi se u blizini centra Grada Jagodina u okviru stambene zgrade na oko 500m2. Sastoji se od prijemnog odeljenja, odeljenja za obradu podataka, sale za sastanke, kancelarije direktora i kancelarija stručnih radnika (socijalnih radnika, psihologa, pedagoga, andragoga pravnika..) kojih ima ukupno 22. Rad je organizovan putem aktivnosti stručnih radnika, administracije, tehničkog osoblja i računovodstva. Centar za socijalni rad se finansira iz budžeta Ministarstva, budžeta lokalne samouprave i od donacija.


ZVANIČNO SAOPŠTENJE MINISTARSTVA NAKON UVIDA U PREDMET NATAŠE
JOVANOVIĆ KOJA NA INTERNETU KRITIKUJE RAD CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
JAGODINA:

Centar za socijalni rad Jagodina je u ovom slučaju postupao po donetim sudskim odlukama,
kao i odlukama nadležnih tužilaštva i policijskih uprava.

U konkretnom predmetu sve odluke koje su donosili nadležni organi za cilj su imale zaštitu i
najbolji interes deteta.

Detalje o ovom predmetu nismo u mogućnosti da iznosimo, jer sadrže podatke o ličnosti i
podatke o porodičnim prilikama, koji su zakonom zaštićeni.

Centar za socijalni rad je u konkretnom slučaju, u cilju zaštite prava i najboljeg interesa
deteta, postupao u skladu sa zakonom i propisanim standardima srtučnog rada.

 

ODLUKA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICAMA U POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA U 2022. GODINI (i potrebna dokumentacija)

 

BILTEN GCSR JAGODINA

INFORMATOR O RADU GCSR JAGODINA

PRAVILNIК O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

 

 

NAJNOVIJE VESTI