Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Gerontološki centar Jagodina          Kao ustanova socijalne zaštite Gerontološki centar Jagodina obavlja sledeću delatnost za koju je registrovana:

· Zbrinjavanje (obezbeđivanje stanovanja, ishrane, higijene, nege, pomoći i staranja, i odevanja), zadovoljavanje kulturno-zabavnih, rekreativnih, okupaciono-radnih aktivnosti, pružanje usluga socijalnog rada i drugih usluga penzionerima i drugim starim licima u stanju utvrđene socijalno-zaštitne potrebe, za koji je takav oblik zaštite utvrđen kao najcelishodniji.
· Obezbeđivanje kratkotrajnog prihvata i zbrinjavanja starih lica koja se nađu u skitnji ili u drugim slučajevima kada im je zbog postojanja trenutne socijalno-zaštitne potrebe neophodno organizovano, kratkotrajno zbrinjavanje.
· Pružanje stacionarne zdravstvene zaštite korisnicima na smeštaju ili kratkotrajnom prihvatu.
· Obezbeđivanje penzionerima sa područja opštine Jagodina dnevnog boravka, pružanje usluga ishrane, pranja i peglanja veša, zadovoljavanja kulturno-zabavnih, rekreativnih, okupaciono radnih, potreba druženja i drugih potreba u skladu sa njihovim željama i interesovanjima.
· Pružanje ostalih usluga iz vaninstitucionalne socijalne zaštite-pomoći u kući (odgovarajuće zdravstvene zaštite i nege, ishrane, pranja i peglanja posteljnog i ličnog rublja, održavanje čistoće stana i lične higijene korisnika, nabavke namirnica, lekova i drugih potrebština) starim i iznemoglim, hronično obolelim licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju.

SLUŽBE

U skladu sa karakterom procesa rada i uslova rada, radi efikasnog i racionalnog ostvarivanja funkcije procesa rada odnosno ostvarivanja delatnosti, rad Ustanove je organizovan po organizacionim delovima Ustanove - službama. Službe čine makro celine i osnovni su nosioci procesa rada.
Registrovane delatnosti obavljaju se u okviru sledećih službi :
- Služba socijalnog rada,
- Služba za zdravstvenu zaštitu i negu korisnika,
- Služba ishrane,
- Služba opštih, pravnih i tehničkih poslova,
- Služba računovodstvenih i komercijalnih poslova,
- Služba obezbeđenja i protivpožarne zaštite.


KLUB PENZIONERA GERONTOLOŠKOG CENTRA JAGODINA

          Organizovani vid društvene brige o starim licima podrazumeva institucionalni i vaninstitucionalni oblik zaštite. Gerontološki centar Jagodina sprovodi vaninstitucionalnu brigu o starim licima radom Kluba penzionera, koji je osmišljen na način da svojim aktivnostima i sadržajima rada, prilagođenim stanju zdravlja, sposobnostima i potrebama koje su tipične za starenje, životne sadržaje locira na jednom mestu, učini ih pristupačnim i doprinese da samim činom starenja lice ne bude isključeno iz životnih tokova.

          Multifunkcionalnost Kluba ostvarena je u realizaciji kluba kao mesta gde se može ublažiti ili otkloniti osećaj usamljenosti, odbačenosti i alijenacije od šire socijalne sredine; mesta gde zdravstvene smetnje, skromne penzije, prezauzetost dece, neprilagođenost tempu života nisu primarne; mesta gde se osoba može uključiti kada je činom penzionisanja isključe iz radno aktivnog perioda. Životni sadržaji koji su postali nedostupni zbog redukovanih socijalnih kontakata, mogu se zadovoljiti na jednom mestu, na način koji je u potpunosti prilagođen sposobnostima starijih osoba.