Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

KontaktGradski Centar za socijalni rad Jagodina
Ružice Milanović 1
35000 Jagodina

tel/fax 035/8221-730
tel 035/240-030 ; 8222-456
e-mail: jagodina.csr@minrzs.gov.rs

Kontakti