Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Porodično savetovalištePorodično savetovalište

Porodično savetovalište kao radna jedinica GCSR Jagodina funkcioniše od juna 2011. godine i njegova osnovna delatnost je psihioterapijski rad sa klijentima. Rad je primarno baziran na sistemskoj porodičnoj terapiji sa porodicama, parovima i individuama. Obzirom na raznovrsnost problematike psihoterapijski rad se sprovodi u različitim formama : rad sa parovima, porodicama, pojedincima, kao i grupna terapija.


U savetovalištu rade tri porodična terapeuta sa višegodišnjim edukacijama iz sistemske porodične tarpije:
1.Biserka Jakovljević, dipl. pedagog
2.Tanja Stamenković, dipl. psiholog
3.Saša Jovanović, dipl. socijalni radnik

Porodičnom savetovalištu se mogu obratiti klijenti koji imaju:

- probleme u partnerskom odnosu : različite bračne krize, probleme u partnerskoj komunikaciji ...
- porodice pred odlukom o razvodu radi preispitivanja odluke, podrške u prihvatanju odluke, pripremi za razdvajanje i sl.
- porodice u postrazvodnom periodu : problemi u viđanju deteta sa roditeljem, prihvatanje samostalnosti, poboljšanje komunikacije nakon razvoda i sl.
- probleme u roditeljskoj relaciji: neusaglašeni vaspitni stavovi roditelja i sl.
- Problemi u ponašanju dece i mladih : poremećaji u ponašanju dece, adolescencija, problemi u školi i sl.
- Nasilje u porodici
- Porodična medijacija

Usluge savetovališta su besplatne. Radno vreme savetovališta je radnim danima od 15 do 20 časova. Rad sa klijentima se zakazuje putem telefona 062 789 039 ili lično u GCSR Jagodina.

Tajnost podataka do kojih se dolazi u toku terapijskog rada je zagarantovana.

Savetovalište

PORODIČNA MEDIJACIJA

Porodična medijacija ja način rešavanja partnerskih i porodičnih konflikata i sporova kroz pregovaranje uz pomoć treće neutralne i nepristrasne strane – medijatora.
Porodični medijator je specijalizovani strčnjak obučen u veštinama medijacije/posredovanja.

Ciljevi porodične medijacije su:
Uspostavljanje narušene komunikacije
Dolazak do zajednički prihvatljivog rešenja
Uspostavjanje budućih kvalitetnih odnosa između članova porodice.

Prednosti porodične medijacije su:
Smanjuje napetost, ljutnju i nerazumevanje
Otvara mogućnost razgovora i saradnje
Odluke donose sami članovi porodice
Usmerava na buduće odnose, ne na prošlost
Štedi vaše vreme i novac

Medijacija ima svoje prednosti u odnosu na sudske postupke a to su:
Efikasnost
Manji troškovi
Jednostavnost
Mogućnost izbora rešenja
Postupak medijacije je dobrovoljan, neformalan, poverljiv, hitan, u obostranom interesu i dinamičan.

Porodična medijacija se primenjuje u sukobima između:
Partnera u razvodu
Roditelja u sporu
Roditelja i dece
Srodnika i članova šire porodice
Tokom medijacije supružnici mogu postići :
Sporazum o deobi zajedničke imovine
Sporazum o vršenju roditeljskog prava
Sporazum o izdržavanju

Na medijaciju može te doći :
Na vašu ličnu inicijativu
Po peporuci sudije u vašem sporu
Po preporuci Centra za socijalni rad

Spisak porodičnih medijatora GCSR Jagodina koji su prošli specijalizovanu obuku :
1. Biserka Jakovljević, dipl.pedagog
2. Saša Jovanović, dipl.socijalni radnik
3. Tanja Stamenković, dipl. psiholog
4. Nenad Ilić, dip. psiholog
5. Marija Miletić, dipl. psiholog