Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Strateški plan razvoja socijalne zaštite u gradu Jagodina 2014 - 2019Postavljen je Strateški plan razvoja socijalne zaštite u gradu Jagodina 2014 - 2019 na stranici DOKUMENTA