Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

GRAD JAGODINA NASTAVLjA DA POMAŽE STARIJIM OSOBAMADrugi dan kako Skupština grada Jagodine i Centar za socijalni rad, vrše podelu prehrambenih i paketa za higijenu najugroženijem stanovništvu i licima preko 65 godina.

Juče je podeljeno nekoliko stotina paketa, a danas se nastavlja istim tempom, kako u gradskim tako i u svim seoskim mesnim zajednicama.

Do kraja nedelje očekuje se podela 2.500 prehrambenih i 2.500 paketa za ličnu higijenu.


Na brojeve telefona 062 789 003 i 062 789 086, do sada se javilo preko 600 nasih sugrađana.

To su uglavnom lica starija od 65 godina koji su sami ili socijalno ugroženi.


Grad Jagodina će ovu akciju sprovoditi sve vreme dok traje vanredno stanje.