Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД, ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2У циљу заштите здравља запослених и посетиоца од ширења болести COVID-19 у просторијама Градског центра за социјални рад Јагодина, а у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду (”Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17), Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (”Сл. гласник РС”, бр. 66/20, 93/20 и 94/20), Правилником о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини (”Сл. гласник РС”, бр. 72/06, 84/06, 30/10 и 102/15) и Актом о прецени ризика, дана 17.07.2020. године Градски центар за социјални рад Јагодина (у даљем тексту: послодавац) доноси:

 

ПЛАН ПРИМЕНЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД, ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

Preuzmite dokument