Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

Donirane igračke za decu i omladinu sa cerebralnom paralizomDonirane igračke za decu i omladinu sa cerebralnom paralizom