Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

ZVANIČNO SAOPŠTENJE MINISTARSTVA NAKON UVIDA U PREDMET NATAŠE JOVANOVIĆ KOJA NA INTERNETU KRITIKUJE RAD CENTRA ZA SOCIJALNI RAD JAGODINACentar za socijalni rad Jagodina je u ovom slučaju postupao po donetim sudskim odlukama,
kao i odlukama nadležnih tužilaštva i policijskih uprava.

U konkretnom predmetu sve odluke koje su donosili nadležni organi za cilj su imale zaštitu i
najbolji interes deteta.

Detalje o ovom predmetu nismo u mogućnosti da iznosimo, jer sadrže podatke o ličnosti i
podatke o porodičnim prilikama, koji su zakonom zaštićeni.

Centar za socijalni rad je u konkretnom slučaju, u cilju zaštite prava i najboljeg interesa
deteta, postupao u skladu sa zakonom i propisanim standardima srtučnog rada.