Gradski Centar za socijalni rad Jagodina

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ ПРЕС СЛУЖБЕ МИНИСТАРСТВА ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУПоводом бројних неистина које je Радиша Павловић претходних дана износио на друштвеним мрежама, а у вези поступања Центра за социјални рад Јагодина у случају породиље из Деспотовца, Центар за социјални рад Јагодина најоштрије одбацује све оптужбе да незаконито покушава да одузме дете мајци.


Центар за социјални рад је у овом случају, у којем је поступао на основу пријаве Опште болнице у Јагодини, због сумње да породиља нема капацитета да се адекватно стара о детету, поступао у складу са својим надлежностима, штитећи најбољи интерес детета.


У конректном случају све одлуке које су доносили надлежни органи имале су за циљ заштиту и најбољи интерес детета.


Истичемо да се против мајке води поступак за лишење родитељског права за дете
претходног реда рођења пред Основним судом у Деспотовцу, а да је отац детета
вишеструки извршилац кривичног дела силовања са вишедеценијском затворском
казном, што је утврђено увидом у извод из казнене евиденције.
С озбиром на законске одредбе које штите приватност, Центар за социјални рад није у
прилици да износи податке о малолетном лицу и другим породичним приликама.